Canlı Destek Al

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Gedik Yatırım’ın uluslararası standartlarda sunduğu Kurumsal Finansman hizmetleri kapsamında başta pay halka arzlarına aracılık, halka açık veya halka açık olmayan şirketlerin birleşme ve devralma işlemlerinde alıcı veya satıcı taraf danışmanlık ve özel sektör borçlanma aracı ihraçlarına aracılık başta olmak üzere halka arz edilmeksizin tahsisli pay satış, sermaye artırımı, temettü dağıtımı, pay alım teklifinde bulunma ve çağrı işlemine aracılık, likidite sağlayıcılık, piyasa danışmanlığı ve bağımsız değerleme hizmeti olmak üzere çok çeşitli danışmanlıklar yer almaktadır.

Gedik Yatırım, konusunda uzman Kurumsal Finansman ekibi, güçlü bireysel ve kurumsal satış ekibi, geniş şube dağıtım ağı, geniş yatırımcı tabanı ve araştırma desteği sayesinde bugüne kadar birçok işlemi başarıyla tamamlamıştır.

Kurumsal Finansman ihtiyaçlarınıza, profesyonel ekibimiz ve geçmiş deneyimimizle sunduğumuz aracılık ve danışmanlık hizmetlerimizle katkı sağlıyoruz.

Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri

Halka Arz Nedir?

Ortakların ellerinde bulundurdukları payların veya sermaye artırımı yolu ile ihraç edilen yeni payların Borsa’da halka arz edilmesidir.

Neden Halka Arz?

Pay halka arzlarının sağladığı önemli avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Yeni finansman kaynağı,
 • Likidite,
 • Şirketlerin tanıtımıyla gelen yeni rekabet alanları,  
 • Kurumsallaşma,

 • İkincil halka arz ve sermaye artırımı şansı,
 • Prestij ve kredibilite artışı,
 • Daha kolay ve düşük maliyetli finansman imkanı,
 • İhracat pazarlarında güçlenme ve globalleşme ilk adımı,
 • Şeffaflaşma ve bilinirlik artışı ile halka açık
  şirketlerin halka açık olmayan rakiplere kıyasla
  daha çok tercih edilmeye başlanması.

Halka Arz Nasıl Yapılır?

Şirketinizin mevcut paylarının ortak satışı veya sermaye artırımı yoluyla yeni çıkarılacak paylarının halka arzı için mutlaka öncelikle konusunda uzman ve halka arz tecrübesi yüksek bir yatırım kuruluşu ile ilerlemek gerekir. Halka arzın gerçekleştirilmesi kadar, Şirket’i halka arza hazır hale getirmek de büyük önem arz etmektedir. Gedik Yatırım olarak, pay halka arzlarına aracılık kapsamında Şirketlere; halka arz öncesi hazırlık ve ön halka arz başvurusu için gerekli yeterliğin ve uygunlukların sağlanması ve ön değerleme çalışmasından, SPK ve BİST’e halka arz başvurusu süreçlerinin yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, halka arz reklam ve tanıtım kampanyalarının yürütülmesine destek, halka arz talep toplama süreci, payların dağıtımı ve şirketin paylarının borsada işlem görmeye başlamasına kadarki tüm süreçlerin yürütülmesi ve halka arz sonrası danışmanlık konularında hizmet vermektedir.

Pay halka arzı tecrübelerimiz için tıklayınız.

Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracı

Gedik Yatırım, özel sektör borçlanma araçları ihraçlarına aracılık kapsamında şirketlere; ön hazırlık çalışmasından, tüm başvuru süreçlerinin yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi ve ihracın başarıyla tamamlanmasına kadarki tüm süreci yönetmektedir

Özel Sektör şirket tahvilleri ve finansman bonoları finansman sağlamak amacı ile şirketlerin tercih ettiği banka kredilerine alternatif kaynak sağlayan enstrümanlardır. Özel sektör borçlanma aracı ihracı ile şirketler kredilere alternatif ve daha ucuza kaynak yaratabilmekte iken yatırımcılar şirket tahvillerinde uygulanan ek getiri oranı ile devlet tahvili/hazine bonosuna göre daha yüksek getiri sağlama imkanı bulurlar.

Borçlanma araçları ihraçları için tıklayınız.

Şirket Birleşme ve Devralmaları

Şirket birleşme ve davralma işlemleri, halka açık veya halka açık olmayan şirketlerin paylarının blok olarak satışı veya devralınması veya birleşmeye konu edilmesinde tüm sürecin yönetilmesi, finansal ve stratejik danışmanlık hizmeti verilmesidir.

Gedik Yatırım olarak, her türlü birleşme devralma işlemi deneyimine sahip olan ve uluslararası yatırım bankası tecrübeli ekibi ile hizmet vermektedir. Yabancı bir alıcıya yurtiçinde, Yerli bir alıcıya yurt içinde ve yurt dışında, Yerli bir satıcıya yerli ve yabancı stratejik ve finansal alıcılardan oluşan rekabetçi, kısıtlı/seçili katılımlı veya münhasır işlemlerinin yönetilmesi deneyimine ek olarak birçok sektörde de işlem tecrübesi sayesinde müşterilere stratejik bakış açısıyla doğru danışmanlık hizmetini sunabilmektedir.

Satıcı taraf danışmanlığı ile müşterinin stratejisine uygun yurt içi ve yurt dışı stratejik ve finansal potansiyel alıcılara erişim ve pazarlama, değerleme, uluslararası standartlarda tam kapsamlı süreç yönetimi, dokümantasyon, temsil ve müzakere ile diğer danışmanların koordinasyonu hizmetleri sunmaktadır.

Alıcı taraf danışmanlığı ile yurt içinde veya yurt dışında şirket satın alma projelerinde müşterinin stratejisine uygun hedef şirket tespiti, ön inceleme, değerleme, bağlayıcı olmayan teklif, detaylı inceleme sürecinin yönetilmesi ve hukuki, finansal, vergisel, ticari, çevresel ve vb. incelemelere destek, bağlayıcı teklif, temsil ve müzakere hizmetleri sunmaktadır.