Canlı Destek Al

Aracılık ve Hızlı Al Sat Hizmetleri

Sermaye piyasalarının her alanında faaliyet gösteren Gedik Yatırım, aracılık faaliyetleri kapsamında Borsa İstanbul Pay Piyasası, Repo/Ters Repo Pazarı, Borçlandırma Araçları Piyasası, Uluslararası Pazar Depo Sertifiaları Piyasası, Uluslararası Pazar Borçlandırma Araçları Piyasası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri’nde yatırımcılara aracılık hizmeti veriyor. 

Gedik Yatırım’ın piyasalarda yatırım işlemlerinde kolaylık ve hız sağlayan borsa programları Online Şube ve Gedik Trader ile Yatırım Merkezi yatırımcılara zaman kazandırıyor. 

Yatırımcılara aracılık hizmetleri kapsamın da geniş bir yelpazede sunulan ürünler arasında; başta hisse senedi işlemleri olmak üzere, vadeli işlemler, sabit getirili menkul kıymetler ve kaldıraçlı işlemler yer alıyor. Gedik Yatırım, kaldıraçlı alım-satım işlemlerinde de piyasa yapıcısı konumunda bulunuyor.

Yatırımcılar aracılık hizmetlerinde kendilerine zaman kazandıran, kendileriyle aynı dili konuşan, en son teknolojilere yatırım yapan ve yaygın hizmet ağına sahip yatırım kuruluşlarına ihtiyaç duyuyor. Yatırım kuruluşlarının hizmet kalitesini belirleyen bu faktörlerin arasında özellikle iki konu çok önem arz ediyor. Bu bağlamda Gedik Yatırım, 2010 yılından itibaren PTT şubeleri üzerinden yatırımcılara ücretsiz posta ve posta işlemleri için olanak sağlıyor.

Yatırımcıların önem verdiği konulardan bir diğeri de teknoloji. Gedik Yatırım’ın bu konuda sağladığı teknik altyapı, yatırımcılara yatırım kararlarını uygulamada büyük kolaylık ve hız sağlarken, zaman da kazandırıyor. Online Şube, Yatırım Merkezi ve Gedik Trader ...

Online Şube ile yatırımcılar online hisse senedi işlemleri, VİOP, Fon, SGMD, EFT-Havale işlemleri, online seans izleme ve araştırma raporlarına erişim sağlayabiliyorlar. Gedik Yatırım’ın yatırımcılarına sunduğu teknolojik olanaklar bunlarla da sınırlı değil. Gedik Yatırım Yurt Dışı Piyasalar ile yatırımcılar yurt dışında 40’a yakın borsada yurt dışı hisse alım satım işlemleri yapabiliyorlar. Şubeye gitmek istemeyen, bulunduğu ilde şube bulunmayan ve internet kullanmayan yatırımcılar ise işlemlerini Gedik Yatırım’ın yatırımcılar için özel olarak kurduğu Yatırım Merkezi ve Özel İşlem Merkezi’nden gerçekleştirebiliyorlar.

PAY PİYASASI

Kredili Menkul Kıymet Açığa Satış Ödünç İşlemleri

Gün İçi İşlemler

Gün İçi İşlem, pay piyasasındaki seanslık değişimleri fırsata dönüştürmenin en kolay yoludur. Portföyünüzde yer alan menkul kıymetlerin teminat olarak kabul edilerek daha fazla alım yapmanıza imkan sağlayan gün içi alım limitiyle, gün sonunda kapatmak ve/veya takasında yatırmak kaydıyla ilave bir maliyet olmaksızın piyasada daha fazla pozisyon alabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için size en Gedik Yatırım şubesine ulaşabilirsiniz

KREDİLİ İŞLEMLER

Menkul Kıymet Kredisi, yatırımcının pay senedi alımından kaynaklanan borçları için kullandırılan kredidir.

Kredili menkul kıymet işlemleri, Gedik Yatırım şubelerine başvurularak imzalanacak sözleşme sonrasında Gedik Yatırım’ın yatırımcıya kredi limiti vermesiyle başlar.

Krediye konu olacak pay senetleri; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsalar tarafından belirlenmiş, Gedik Yatırım'ın uygun bulduğu sermaye piyasası araçlarıdır.

Kredi kullandırımlarında; talep edilen kredi tutarı kadar, (değerleme oranları Gedik Yatırım tarafından belirlenmiş) değerlendirilmiş varlığın teminat olarak verilmesi gereklidir. Öz kaynak oranı, SPK’nın Seri V No:65 sayılı tebliğinde belirtilen formüle göre hesaplanmaktadır. Kredinin ilk verildiği tarihte öz kaynak oranının %50, takip eden dönemde ise %35'in altına inmemesi gerekmektedir. Bu oranın altına inilmesi durumunda müşteriye çağrıda bulunularak, öz kaynak oranı %50 olacak şekilde ilave teminat yatırması veya kredi pozisyonunu azaltması talep edilir.

SPK ve BİST tarafından krediye konu olması uygun bulunmayan pay senetleri kurumumuzda da krediye konu edilememektedir.

Detaylı bilgi almak için size en yakın Gedik Yatırım şubesine ulaşabilirsiniz.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

Gedik Yatırım şubelerine başvurularak imzalanacak sözleşme sonrasında Gedik Yatırım yatırımcıya açığa satış limiti verir. Yatırımcı bu limit dahilinde %100 oranında teminat vermek şartıyla emir anında açığa satış emri olduğunu belirtmek kaydıyla açığa satış işlemi yapabilecektir. Verilecek teminatın değerlemesi Gedik Yatırım'ın uygun bulacağı değerleme oranlarıyla hesaplanacaktır.

Öz kaynak oranı; SPK'nın Seri V No :65 sayılı tebliğinde belirtilen formüle göre hesaplanmaktadır. Başlangıç öz kaynak oranı %50, sürdürme oranı ise %35'tir. Bu oranın altına gelinmesi halinde müşteriye %50'ye çekilmesi için teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için emrin baştan açığa satış emri olarak bildirilmesi gerekir.

Açığa satışa konu pay senetleri, SPK ve BİST'in belirlediği pay senetleri içerisinden Gedik Yatırım'ın uygun bulduklarıdır.

Açığa satış yapılıp pozisyon aynı gün kapatılmadığında, açığa satışı yapılan kıymetin ödünç olarak temin edilmesi gerekliliği vardır.

Detaylı bilgi almak için size en yakın Gedik Yatırım şubesine ulaşabilirsiniz.

 

ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Ödünç İşlemleri, pay senedi ödünç almak isteyen yatırımcılarla portföylerine ek gelir sağlamak amacıyla pay senetlerini ödünç vermek isteyen yatırımcıların karşılaşmasıdır.

Ödünç İşlemleri, Ödünç Pay Piyasası'nda yapılabildiği gibi Gedik Yatırım'ın kendi yatırımcıları arasında da yapılabilmektedir.

Ödünç işleminin yapılabilmesi için Gedik Yatırım şubelerinde Ödünç Alma – Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanması gerekmektedir.

Ödünç alma işlemlerinde (BIST 30) ödünç tutarının %115'si oranında Gedik Yatırım'ın uygun bulduğu kıymetlerde ve oranlarla değerlendirilmiş teminat alınır. Bu oran %110 oranının altına inerse, %115 olan başlangıç teminat oranına tamamlanması için yatırımcıya çağrıda bulunulur.

Ödünç alma işlemlerinde (BIST 30 dışı) ödünç tutarının %120'si oranında Gedik Yatırım'ın uygun bulduğu kıymetlerde ve oranlarla değerlendirilmiş teminat alınır. Bu oran %110 oranının altına inerse, %120 olan başlangıç teminat oranına tamamlanması için yatırımcıya çağrıda bulunulur.

Ödünç alma işlemine konu pay senetleri açığa satış işlemlerine konu kıymetlerle aynıdır. Ödünç verme işlemlerine konu pay senetleri ise ayrıca bu işleme özel olarak Gedik Yatırım tarafından belirlenir.

Ödünç işleminde, pay senetlerinin mülkiyeti değişmez ve ayrıca, ödünç süresi içinde doğan rüçhan hakkı ya da temettü gibi tüm haklar, ödünç verene aittir.

Detaylı bilgi almak için size en Gedik Yatırım şubelerine ulaşabilirsiniz

Borçlanma Araçları Piyasası Teminatlandırma Yöntemi

Sabit Getirili Sermaye Piyasası Araçlarının işlem gördüğü Borçlanma Araçları Piyasasındaki işlemlerde sadece “peşin” esaslı emir kabul edilmektedir. Bu kapsamda, alış yönlü işlemlerde, yatırımcılarımızın kurumumuzdaki hesabında bulunan cari TL bakiyesi veya sabit getirili varlıkları teminat kapsamında değerlendirilmektedir. Satış yönlü işlemlerde ise yatırımcılarımızın kurumumuzdaki hesabında ilgili kıymetin bulunması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için: Yatırım Merkezi, İletişim: +90 216 453 00 53