VARLIK YÖNETİM GRUPLARIMIZ

Portföyünüzde yapacağınız doğru çeşitlendirme yüksek oynaklıkta kurtarıcı görevi görür.

Gedik Private Wealth Management Varlık Yönetimi’nde risk anlayışınız, getiri beklentiniz ve yatırım ürün tercihlerinize uygun varlık yönetim gruplarımız mevcuttur. Varlıklarınızın Gedik Private Wealth Management’da profesyonel bir yönetim ile büyümesini istiyorsanız size en uygun varlık grubunu seçebilirsiniz.

1. Mutlak Getiri Varlık Yönetimi Grubu

 • Getiri Hedefi (Mevduat +10 puan): Türkiye’de ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri elde etmektir.
 • Yatırım Stratejisi (Long/short strateji, menkul kıymet arbitrajı): Makro ve mikro ekonomik analizler ile şirketlerin nicelik ve nitelik yönünden kapsamlı analizleri ışığında incelenmesi ve rölatif iskontolu hisse senetlerinin tespiti temel stratejinin ilk parçasıdır. İkinci parça ise riskten korunma ve piyasa dinamiklerinden faydalanmak amacıyla sermaye piyasası araçlarında “kısa” pozisyon alınabilir.
 • Yatırımcı Grubu (Az riskli): Ana parasını korumayı ve mevduatın üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcıların.
 • Yatırım Araçları (Değişken getirili yatırım ürünleri): Portföye yatırım ve riskten korunma amacıyla sermaye piyasası araçları, faiz, döviz kurları, endeksler ve emtiaya dayalı türev araçlar, vadeli işlem ve borsa içi ve dışı opsiyon sözleşmeleri, sertifikalar ve swap sözleşmeleri satın alınabilir. Portföylere kredi ve ödünç menkul kıymetler alınabilir, varlıklar ödünç verilebilir. Ana para korumalı ürünler, iskontolu sertifikalar alınabilirler.
 • Eşik/Kıstas Değer (KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL): Varlık yönetiminde bir varlık dağılım hedefi olmadığından bir karşılaştırma ölçütü de yoktur.
 • Performans Dönemi: 6 ay
 • Performans Ücreti: Yıllık %1 - Günlük %0,00274
 • Vergi: Hisse senetlerinde %0 stopaj, opsiyon sözleşmeleri karında, devlet ve özel sektör tahvilleri %10 stopaj, mevduat ürünleri ve repo %15 stopaj uygulanmaktadır.
 • Menkul kıymetlerin saklaması (Müşteri adına MKK’da): Varlık yönetiminde müşteri varlıkları MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda) müşteri adına saklanır. Müşteriler tüm portföy hareketlerini ve portföy durumlarını Gedik Internet Şubesi’nden online olarak izleyebilirler.

2. Hisse Senedi Varlık Yönetimi Grubu

 • Getiri Hedefi (BIST 100 Endeksi Dönemsel Getirisi * % 75 +10 puan): Türkiye’de ihraç edilmiş hisse senetlerine yatırım yaparak BIST 100 endeksinin getirisinin %75 çarpımının 10 puan üzerinde getiri hedeflenmektedir. Hisse senetlerinin yüksek getiri imkanlarından faydalanılması amaçlanmaktadır.
 • Yatırım Stratejisi (Hisse Senedi Uzun Pozisyon): Portföyünün günlük bazda en az %60’ını, aylık ortalama %75’ini BIST’de işlem gören hisse senetlerine yatırmaktadır. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre değil, hedef değerlerinin altındaki büyüyen ve karlı şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Araştırma ve GPS gruplarımızın beklentilerine göre temel analize dayanılarak yapılan analizler ile hisse seçimi yapılmakta, varlık dağılımları için global ve yerel makro ekonomik analizler ve finansal piyasa koşulları dikkate alınmaktadır. Piyasadaki gelişmelere uygun olarak riskten korunmak amacıyla %50 oranında opsiyon sözleşmeleri ve vadeli işlem kontratları aracılığıyla “kısa ve put” pozisyonlar açılabilir.
 • Yatırımcı Grubu: Yüksek riskli
 • Yatırım Araçları (Değişken getirili yatırım ürünleri): Portföye yatırım ve riskten korunma amacıyla sermaye piyasası araçları, faiz, döviz kurları, endeksler ve emtiaya dayalı türev araçlar, vadeli işlem ve borsa içi ve dışı opsiyon sözleşmeleri, sertifikalar ve swap sözleşmeleri satın alınabilir. Portföylere kredi ve ödünç menkul kıymetler alınabilir, varlıklar ödünç verilebilir.
 • Eşik/Kıstas Değer (%75 BIST 100 Endeksi, %25 KYD O/N Repo Endeksi): Varlık yönetiminde bir varlık dağılım hedefi olmadığından bir karşılaştırma ölçütü de yoktur.
 • Performans Dönemi: 6 ay
 • Performans Ücreti: Yıllık %1 ( günlük % 0,00274)
 • Vergi: Hisse senetlerinde %0 stopaj, opsiyon sözleşmeleri karında, devlet ve özel sektör tahvilleri %10 stopaj, mevduat ürünleri ve repo %15 stopaj uygulanmaktadır.
 • Menkul kıymetlerin saklaması: Müşteri adına MKK’da. Varlık yönetiminde müşteri varlıkları MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda) müşteri adına saklanır. Müşteriler tüm portföy hareketlerini ve portföy durumlarını Gedik Internet Şubesi’nden on-line olarak izleyebilirler.

3. Borçlanma Araçları Varlık Yönetimi Grubu

 • Getiri Hedefi: Aylık mevduat getirisinin 2 puan üzerinde getiri hedefi vardır.
 • Yatırım Stratejisi (Kamu ve özel sektör tahvillerinde uzun pozisyon) Portföyün günlük bazda en az %80’ini devamlı olarak yerli ve yabancı sabit ve değişken getirili özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Portföy grubunun en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.
 • Yatırımcı Grubu: Düşük riskli
 • Yatırım Araçları: Sabit getirili yatırım ürünleri
 • Eşik Değer/Kıstas Değer: %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BIST – KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST – KYD Repo Brüt
 • Performans Dönemi: 6 ay
 • Performans Ücreti: Yıllık %1 ( günlük % 0,00274)
 • Vergi: Hisse senetlerinde %0 stopaj, opsiyon sözleşmeleri karında, devlet ve özel sektör tahvilleri %10 stopaj, mevduat ürünleri ve repo %15 stopaj uygulanmaktadır.
 • Menkul kıymetlerin saklaması: Müşteri adına MKK’da saklama yapılmaktadır. Varlık yönetiminde müşteri varlıkları MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda) müşteri adına saklanır. Müşteriler tüm portföy hareketlerini ve portföy durumlarını Gedik Internet Şubesi’nden on-line olarak izleyebilirler.

4. Döviz Varlık Yönetimi Eurobond Grubu

 • Getiri Hedefi: ABD Doları faizi + 2 puan
 • Yatırım Stratejisi: Kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında ( Eurobond ) uzun pozisyon
  Portföyün günlük bazda en az %80’ini devamlı olarak yerli ve yabancı sabit ve değişken getirili dış borçlanma araçlarına yatırılır. Portföy grubunun en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.
 • Yatırımcı Grubu: Düşük Riskli
 • Yatırım Araçları: Sabit getirili yatırım ürünleri
 • Eşik/Kıstas Değer: %90 BIST – KYD Eurobond USD ( TL ), %10 BIST – KYD Repo Brüt Endeksi
 • Performans Dönemi: 6 ay
 • Performans Ücreti: Yıllık %1 ( günlük % 0,00274)
 • Vergi: Opsiyon sözleşmeleri karında, devlet ve özel sektör tahvilleri %10 stopaj, mevduat ürünleri ve repo %15 stopaj uygulanmaktadır. Eurobond gelirleri gerçek kişilerde beyana tabii, kurumsal kişilerde kurumlar vergisine tabiidir.
 • Menkul kıymetlerin saklaması: Müşteri adına MKK’da saklama yapılmaktadır. Varlık yönetiminde müşteri varlıkları MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda) müşteri adına saklanır. Müşteriler tüm portföy hareketlerini ve portföy durumlarını Gedik Internet Şubesi’nden on-line olarak izleyebilirler.

5. Ana para korumalı USD/TL Dayanak Varlık Grubu

 • Getiri Hedefi: Yıllık %7 - %21 arasında brüt getiri
 • Yatırım Stratejisi: (USD/TL kuru için iki bant aralığında kalacağı gün sayısına göre getiri elde etmek) Portföyün %95 BIST ters repo sözleşmesi ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından portföye tahsisli olarak ihraç edilecek özel sektör tahvillerine yatırım yapacaktır. Portföyün %5 ile de USD/TL kurunun belirlenmiş olan bant aralıklarında kaldığı gün sayısına göre getiri elde edilecek bir opsiyon sözleşmesi satın alınacaktır. %100 ana para koruması için önceden belirlenen yatırım dönemi sonuna kadar yatırımcının varlık yönetiminde kalması gerekmektedir.
 • Yatırımcı Grubu: Düşük Riskli
 • Yatırım Araçları: Sabit getirili yatırım ürünleri ve opsiyon sözleşmeleri
 • Eşik/Kıstas Değer: (İştirak Oranı x (% Sabit Getiri Oranı 1 x N1) / 365) + (Anapara Tutarı x (% Sabit Getiri Oranı 2 x N2) / 365 )
 • Performans Dönemi: 6 ay
 • Performans Ücreti: Yıllık %1 - Günlük %0,00274
 • Vergi: Opsiyon sözleşmeleri karında, devlet ve özel sektör tahvilleri %10 stopaj, mevduat ürünleri ve repo %15 stopaj uygulanmaktadır.
 • Menkul kıymetlerin saklaması: Müşteri adına MKK’da saklama yapılmaktadır. Varlık yönetiminde müşteri varlıkları MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda) müşteri adına saklanır. Müşteriler tüm portföy hareketlerini ve portföy durumlarını Gedik Internet Şubesi’nden on-line olarak izleyebilirler.

6. Emtia Varlık Yönetimi Grubu

 • Getiri Hedefi: USD Mevduat faizi + 4 puan
 • Yatırım Stratejisi (Uluslararası piyasalarda tarım ve enerji emtiaları başta olmak üzere emtialarda long ve short stratejiler) Piyasa şartlarına göre tarım ve enerji ürünlerinde future kontratlar ve opsiyon ürünlerinde kaldıraçlı uzun ve kısa pozisyonlar alarak getiri maksimizasyonu
 • Yatırımcı Grubu: Yüksek Riskli
 • Yatırım Araçları: Uluslararası piyasalarda Future ve opsiyon sözleşmeleri, USD sabit getirili ürünler.
 • Eşik/Kıstas Değer: KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi - USD
 • Performans Dönemi: 6 ay
 • Performans Ücreti: Yıllık %2,5 - Günlük %0,0068
 • Vergi: Yurtdışında elde edilen yatırım ürünlerinden kazançlar gelirleri gerçek kişilerde beyana tabii, kurumsal kişilerde kurumlar vergisine tabiidir
 • Menkul kıymetlerin saklaması: Yurtdışında müşteri adına açılan hesaplarda Gedik Yatırım güvencesi ile saklama yapılmaktadır. Müşteriler tüm portföy hareketlerini ve portföy durumlarını Gedik Internet Şubesi’nden on-line olarak izleyebilirler.

Avantajlarımız

 • Varlıklarınız konularında son derece deneyimli ve yüksek analiz kabiliyetine sahip portföy yöneticilerimiz tarafından yönetilir.
 • Size her türlü varlık sınıfı ile en iyi şekilde çeşitlendirilmiş portföyler yaratırız. Yatırım proseslerimiz portföyünüzü en verimli ve optimal getiri/risk dengesinde yönetilmesini sağlar.
 • Varlıklarınız sahip olunan risk kategorisinde en düşük risk düzeyinde yönetilir. Tüm varlık gruplarında benchmark ( kıstas değer ) getirisinin üzerinde kazanç yaratmak hedeflenir.
 • Portföyünüzün performansını aylık bazda sizinle paylaşır, sizin hedef ve beklentilerinize göre portföy içeriğinizin değişmesine beraber karar veririz.